Konkurs Plastyczny
Informacje ogólne


Olimpiada dla uczniów szkół podstawowych z klas 0-V ma formę konkursu plastycznego

Konkurs pozwala odkrywać u dzieci talenty plastyczne, ale przede wszystkim jest ciekawą formą zapoznawania ich z osobą św. Maksymiliana i zachęcania ich do oddania się Matce Bożej.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- etap szkolny;
- finał ogólnopolski.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie wiekowe, a każdy z nich wykonuje pracę w jednej z proponowanych technik

Kategorie wiekowe:
- klasy 0-III;
- klasy IV-V.

Techniki:
- dla klas 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
- dla klas IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.

Temat konkursu w roku szk. 2021/2022:
"Setna rocznica wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” 1922-2022"

Pracę plastyczną uczniowie wykonują na podstawie zamieszczonego tekstu:

Wielkim marzeniem o. Maksymiliana, było wydanie czasopisma, którego celem było rozpowszechnianie Rycerstwa Niepokalanej, w styczniu będziemy obchodzić setną rocznicę wydania pierwszego numeru.
W powojennej Polsce, sytuacja finansowa była bardzo niepewna. Sam o. Maksymilian wspominał ten czas następująco: „Dnia 25 listopada 1921 było w kasie Rycerstwa minus 46 marek polskich, bo kupiłem medalików.
Tym brakiem środków miało się zacząć wydawanie „Rycerza Niepokalanej”. Należący do Rycerstwa, dowiedziawszy się o projekcie czasopisma, chętnie składali ofiary pieniężne, ale było to niewystarczające. Sam wątpiłem czasami.
Ponieważ jednak o. Wenanty Katarzyniec (franciszkanin) miał za życia powiedzieć o pracy prasowej, że «po śmierci zrobi dużo dla Zakonu», jemu więc, a właściwie Niepokalanej przez jego ręce, polecaliśmy tę sprawę.
Klerykom zaś powiedziałem: - Jeżeli miesięcznik będzie na styczeń, to będzie sprawa o. Wenantego, módlcie się o to do Matki Bożej za jego pośrednictwem”.
Mimo tak słabego stanu finansowego z pomocą Niepokalanej, o. Wenantego i z pozwoleniem przełożonych, o. Kolbe postanowił wydać „Rycerza Niepokalanej”.
Nakład pierwszego numeru z datą: styczeń 1922 r. wynosił 5000 egzemplarzy. Wielu ludzi przyjęło pismo z entuzjazmem, niektórzy z ciekawością lub rezerwą, a inni go w ogóle nie chcieli przyjąć nawet za darmo. O. Kolbe nie zniechęca się.
Chodził z pismem po ulicach Krakowa i rozdawał je za darmo przechodniom. Na czarno-białej okładce tego numeru znalazł się oczywiście wizerunek Niepokalanej w postaci bardzo prostego rysunku, z uwagi na oszczędność (…)
I zgodnie z umową zawartą ze zmarłym świątobliwym o. Wenantym, już w tym numerze redaktor zamieścił krótką biografię kandydata na ołtarze z informacją, że tenże obiecał współpracować z pisemkiem.

Tekst zredagowany na podstawie „Opowieść o św. Maksymilianie”, o. Paulin Sotowski; „47 lat życia”, o. Władysław Kluz.

Praca powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie, w szczególności:

- na temat;
- w formacie A3;
- samodzielnie;
- w jednej z proponowanych w danej kategorii wiekowej technik.

Uwaga! Prace należy zabezpieczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas wysyłki, a także aby nie stykały się z innymi pracami w tej samej kopercie/teczce. Prac nie zginamy na pół!