Finaliści 2022-2023 - szkoła podstawowa:     kredki, klasy 0-III

 
Maja Groszek
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Czesława Miłosza
w Siemianicach
 
Dominika Kosmalska
Szkoła Podstawowa
w Zespole Oświatowym
w Golicach
 
Ewa Głodek
Szkoła Podstawowa
im. H. Ch. Andersa
w Petrykozach
 
Jagoda Rzanna
Szkoła Podstawowa nr 93
w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9
w Poznaniu
         

foto: o. Stanisław Siergiej                                                    kliknij dowolne zdjęcie