Finaliści 2019-2020 - szkoła podstawowa:     techniki mieszane, klasy 0-III

 
Oliwia Leśniewska
Szkoła Podstawowa
Fundacji Oświatowej
“Nasza Szkoła”
w Łodzi
 
Michał Skolimowski
Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Siedlcach
 
Wiktor Kowal
Szkoła Podstawowa
im. Obrońców Westerplatte
w Koźmicach Wielkich
 
Kinga Karkusiewicz
Zespół Szkół
w Cewicach
         

foto:                                                    kliknij dowolne zdjęcie