Home    
 
 • Formularz zgłoszeniowy

  XVII OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

  UWAGA:
  Na adres olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl należy wysłać skan lub zdjęcie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik 3 w regulaminie).

  Formularz dotyczy zgłoszenia uczestników tylko do konkursów z wiedzy o św. Maksymilianie.

  Zgłoszenie do konkursu plastycznego :  nie wypełniać formularza

  Dane szkoły

    
  Wybierz typ szkoły (podstawowa lub ponadpodstawowa:   
    
  Pełna nazwa szkoły :   
    
  Miejscowość :   
    
  Ulica :   
  /Jesli nie ma wstaw myslnik/   
    
  Numer :   
    
  Kod pocztowy :   
    
  Poczta :   
    
  Numer telefonu z kierunkowym :   
  Numer telefonu wpisz jako ciąg znaków (bez odstępów)   
    
   

  Diecezja :   

    

  Dane zgłaszającego


  Imię i nazwisko :   
    
  Adres e-mail :   
    
  Numer kontaktowy :   
  Numer telefonu wpisz jako ciąg znaków (bez odstępów)   
    
     
     
  Sprawdź dane zanim wyślesz